Meer informatie?

3D GPS

3D GPS

Een aantal van onze machines in het machinepark zijn uitgerust met een 2D- systeem dat uitgebreid kan worden naar een 3D-systeem.

2D-machinebesturing is bedoeld voor het tweedimensionaal bewerken van een vlak, al dan niet onder afschot. Deze besturing of indicatie is bedoeld voor het vlak maken van een terrein, het profileren van een talud, het afwerken van een terrein met een afschot, ontgraven van bouwkuipen of andere toepassingen.

3d-machinebesturing

Daar waar de complexiteit van het terrein niet direct meer te beschrijven is met een vlak, kunt u de 3D-machinebesturing inzetten. Denk daarbij aan wegontwerpen, rotondes, dijken, etc. Het ontwerp wordt beschreven als een driedimensionaal terreinmodel dat in de besturingscomputer wordt ingelezen. Deze besturingscomputer berekent voortdurend de locatie van de bak of het blad en vergelijkt dit met het model. Het verschil wordt weergegeven aan de machinist en waar mogelijk gebruikt voor de aansturing van de blad-/giekpositie.

Zo kunnen we u als klant nog beter van dienst zijn. Wilt u meer weten? Bel direct: 0172-604981.

Neem direct contact op

Vraag naar meer informatie over onze diensten / werkzaamheden.