Meer informatie?

Duurzaamheid

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Blokland BV staat midden in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. In alles wat we doen staat de zorg voor mens en milieu centraal.

We gaan niet alleen met respect om met onze eigen medewerkers, maar ook met onze klanten, relaties, leveranciers en onderaannemers. Op een fatsoenlijke manier omgaan met ons menselijk kapitaal is noodzakelijk, alleen al omdat het in ieders belang is om met plezier naar je werk te gaan.

Een duurzame kijk op een arbeidsleven is niet alleen van belang voor beide partijen, maar ook voor de maatschappij waarin wij leven. Duurzaamheid is tevens het uitgangspunt voor ons beleid op het gebied van energie. Maar ook voor de manier waarop we omgaan met een onderwerp als de veiligheid op onze projecten. Veilig werken en veilig thuiskomen behoren ten slotte tot de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer van Blokland.

Blokland heeft haar MVO- beleid weergegeven in een MVO- verslag:

Duurzaamheid binnen Blokland BV

Ons bedrijf is al geruime tijd gecertificeerd voor ISO9001:2008, VCA** en voor BRL SIKB7000 (bodemsanering). Deze normen geven naar onze mening te weinig inhoud aan het duurzaam ondernemen. Dit is de reden dat we hebben gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben beleid voor het duurzaam ondernemen, doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen. Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door gebruik te maken van onze diensten.

Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1 Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de verificatieverklaring over het basis jaar 2011 inzien:

Ieder jaar maakt Blokland haar CO2 uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2 reductie is tevens weergegeven in onderstaande documenten;

3.B.2 Energiemanagement
Het energiemanagement (volgens NEN-EN 16001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van Blokland BV volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Blokland BV is ISO 9001, VCA** en BRL SIKB7000 gecertificeerd. In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het KAM zorgsysteem handboek;

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Ieder half jaar maakt Blokland haar CO2-footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk;

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Blokland B.V. is vastgelegd in onderstaand document

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan de volgende initiatieven:

Neem direct contact op

Vraag naar meer informatie over onze diensten / werkzaamheden.