Meer informatie?

Zuig en Milieutechniek

EXPERT IN ZUIGTECHNIEK EN MILIEUTECHNIEK

Blokland BV is een groot voorstander van zuig- en milieutechniek. Blokland BV verhuurt daarom de grond-zuigmachines voor het wegzuigen van zand, water, grond, klei en/of grind. Met deze zuigtechniek kan er ook op de moeilijk bereikbare plaatsen tot een afstand van 100 meter van de grond-zuigwagen materiaal worden weggenomen. Ook is deze techniek zeer milieubewust.

De zuigtechniek van Blokland BV door middel van grond-zuigmachines is inzetbaar voor:

  • Het leegzuigen van kruipruimtes en kelders
  • Reinigen van afvoerputten, zuiveringsputten en silo’s
  • Zuigen van gaten voor lichtmasten, vangrails of hekwerken
  • Het realiseren van sleuven
  • Vervangen of uitbreiden van kabel- en leidingtracés
  • Vervangen of plaatsen van brandleidingen en afsluiters

VEELZIJDIG INZETBAAR

Deze zuigtechniek met grond-zuigwagens heeft als voordeel dat kabels en leidingen niet beschadigen en de grond direct wordt opgeslagen in de opslagcontainer van de zuigwagen. Dankzij deze innovatieve milieutechniek vindt er geen vervuiling van de omgeving plaats en kan grond snel en schoon worden teruggebracht in het gat. De machines van Blokland BV zijn in samenwerking met de fabrikant ontwikkeld en voldoen daardoor volledig aan de wensen van onze opdrachtgevers, zoals een grote lichtgang voor een zeer grote zuigcapaciteit en deze techniek is ook milieubesparend.

ASBEST EN VERVUILDE GROND

Blokland BV biedt u ook de mogelijkheid om asbest en vervuilde grond op te zuigen dankzij deze zuigtechniek. Door middel van het speciaal door onszelf ontwikkelde filtratiesysteem en een overdrukunit wordt de vervuilde grond opgezogen, direct verzameld en opgezogen. De zuigtechniek is daardoor ook inzetbaar voor saneringswerkzaamheden of bij verkeers- of bedrijfsongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Neem direct contact op

Wilt u meer weten over de zuigtechniek van Blokland BV? Neem direct contact op voor een voorstel op maat.