Bedemsanering door Blokland BV

Wordt er tijdens een bodemonderzoek een verontreiniging aangetoond en moet die vervolgens worden verwijderd? Blokland B.V verzorgt voor u het gehele vervolgtraject; van het bodemonderzoek tot aan de oplevering van de gesaneerde locatie.

Deskundige aanpak

Wij beschikken voor nader bodemonderzoek over deskundige medewerkers en gecertificeerd materieel in eigen beheer. We verzorgen voor u het volledige saneringsplan/V&G-plan, de benodigde voorbereidingen op de sanering, de milieukundige begeleiding en/of de uitvoering van een sanering.

Bodemsanering opstarten

Wilt u een bodemsanering uit laten voeren? De sanering start met het het indienen van een bodemonderzoek, een saneringsplan bij het bevoegd gezag en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen.
Als de wettelijke procedures met goed gevolg zijn doorlopen en de vergunningen zijn verleend, starten we binnen een aantal weken met de uitvoering van de milieukundige begeleiding en de sanering. Als de werkzaamheden zijn afgerond leveren we de benodigde rapportages binnen de gestelde termijn. Het motto van Blokland B.V.: afspraak is afspraak.

Wat doet Blokland BV voor u bij een project bodemsanering?

Blokland biedt u de mogelijkheid om asbest en vervuilde grond op te zuigen dankzij een speciaal door onszelf ontwikkeld filtratiesysteem en een overdrukunit. De grond-zuigmachines zijn daardoor ook inzetbaar voor saneringswerkzaamheden of bij verkeers- of bedrijfsongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

 • De voorbereiding van de bodemsanering
 • De realisatie van het saneringsplan/plan van aanpak
 • Het opstellen van het V&G-plan
 • Het opstellen van de saneringsvergunningen
 • Het opstellen kostenramingen en/of directiebegrotingen
 • Het verzorgen van de BUS-melding
 • De uitvoering van de bodemsaneringen, zowel grond- en grondwatersanering
 • Milieukundige begeleiding en/of directievoering tijdens bodemsaneringen
 • De uitvoering en de begeleiding monitoring
 • De uitvoering en de begeleiding nazorg
 • De bouw en/of het woonrijp maken van locaties.
 • De afzet van schone en licht tot sterk verontreinigde grond en/of puin, asfalt, beton e.d.
 • De aanvoer en de verwerking van schone grond/zand, licht verontreinigde grond en menggranulaat/puin.
 • Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen, monitoringsplannen, nazorgplannen en evaluatierapporten.

Neem direct contact op

Vraag naar meer informatie over onze diensten / werkzaamheden.