Het belang van duurzaamheid

Blokland BV onderneemt zo duurzaam mogelijk. Doordat onze producten aan strenge eisen voldoen kunnen projecten door onze machines zorgen voor een geringere ecologische footprint.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Blokland BV staat midden in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. In alles wat we doen staat de zorg voor mens en milieu centraal.

We gaan niet alleen met respect om met onze eigen medewerkers, maar ook met onze klanten, relaties, leveranciers en onderaannemers. Op een fatsoenlijke manier omgaan met ons menselijk kapitaal is noodzakelijk, alleen al omdat het in ieders belang is om met plezier naar het werk te gaan.

Een duurzame kijk op het arbeidsleven is niet alleen van belang voor beide partijen, maar ook voor de maatschappij waarin wij leven. Duurzaamheid is ook ons uitgangspunt voor ons beleid op het gebied van energie. Maar ook voor de manier waarop we omgaan met een onderwerp als de veiligheid op onze projecten. Veilig werken en veilig thuiskomen behoren ten slotte tot de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer van Blokland.

Blokland heeft haar MVO- beleid weergegeven in een MVO- verslag:

MVO- verslag Blokland

Duurzaamheid binnen Blokland BV

Ons bedrijf is al geruime tijd gecertificeerd voor ISO9001:2008, VCA** en voor BRL SIKB7000 (bodemsanering). Deze normen geven naar onze mening te weinig inhoud aan het duurzaam ondernemen. Dit is de reden dat we hebben gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben ons beleid voor het duurzaam ondernemen, doelstellingen en acties geformuleerd om doorlopend te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid ook kunnen aantonen. Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door gebruik te maken van onze diensten.

Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

http://www.co2-prestatieladder.nl/

Certificaat CO2 bewust niveau 3
Jaarbeoordeling CO2 2023
Periodieke rapportage 2023 H1

Jaarbeoordeling CO2 2022
Periodieke rapportage 2022 H2

3.A.1. Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de verificatieverklaring over het basis jaar 2011 inzien:

Verificatieverklaring 2011 (basisjaar)
Herberekeningen uitstoot

Ieder jaar maakt Blokland haar CO2 uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2 reductie is tevens weergegeven in onderstaande documenten;

3.B.2. Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 16001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van Blokland BV volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Blokland BV is ISO 9001, VCA** en BRL SIKB7000 gecertificeerd. In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het KAM zorgsysteem handboek;

KAM- Beleidsverklaring
Energiemanagementplan
Energiemanagementplan 2014
Energiemanagementplan 2015
Energiemanagementplan 2016
Energiemanagementactieplan 2017
Energiemanagementactieplan 2018
Energiemanagementactieplan 2020

3.C.1. Voortgang reductie doelstellingen

Ieder half jaar maakt Blokland haar CO2-footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk;

CO2 footprint Blokland 2012
CO2 footprint Blokland 2013
CO2 footprint Blokland 2014
CO2 footprint Blokland 2015
CO2 footprint Blokland 2016
CO2 footprint Blokland 2017
CO2 footprint Blokland 2018
CO2 footprint Blokland 2019
CO2 footprint voortgangsrapportage Blokland 2020

3.D.1. Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan de volgende initiatieven:

Initiatiefverklaring “Het Nieuwe Draaien”
Initiatiefverklaring 2015
SKI Sector- en Keteninitiatieven

Neem direct contact op

Vraag naar meer informatie over onze diensten / werkzaamheden.